Encore Wire Corp. (WIRE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 560 635 730 557 438 990 183 123 230 965
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 6 201 3 992 3 167 2 651 1 889
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 160 138 144 161 154 100 93 592 75 296
Wskaźnik płynności gotówkowej 3,54 5,10 2,87 1,98 3,09

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($560 635K + $6 201K) ÷ $160 138K
= 3,54


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Encore Wire Corp.
WIRE
3,54
AZZ Inc
AZZ
0,48