Encore Wire Corp. (WIRE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 730 557 438 990 183 123 230 965 178 405
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 992 3 167 2 651 1 889 1 723
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 144 161 154 100 93 592 75 296 73 572
Wskaźnik płynności gotówkowej 5,10 2,87 1,98 3,09 2,45

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($730 557K + $3 992K) ÷ $144 161K
= 5,10


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Encore Wire Corp.
WIRE
5,10
AZZ Inc
AZZ
0,62