Encore Wire Corp. (WIRE)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 372 399 717 841 541 422 76 067 58 129
Kapitał własny w tys. USD 1 747 580 1 818 670 1 339 090 837 729 779 096
ROE 21,31% 39,47% 40,43% 9,08% 7,46%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $372 399K ÷ $1 747 580K
= 21,31%


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
ROE
Encore Wire Corp.
WIRE
21,31%
AZZ Inc
AZZ
-7,17%