Encore Wire Corp. (WIRE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 560 635 730 557 438 990 183 123 230 965
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 6 201 3 992 3 167 2 651 1 889
Należności w tys. USD 480 060 513 905 492 077 277 037 226 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 160 138 144 161 154 100 93 592 75 296
Wskaźnik płynności szybkiej 6,54 8,66 6,06 4,94 6,10

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($560 635K + $6 201K + $480 060K) ÷ $160 138K
= 6,54


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Encore Wire Corp.
WIRE
6,54
AZZ Inc
AZZ
1,46