Encore Wire Corp. (WIRE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 438 990 183 123 230 965 178 405 123 362
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 167 2 651 1 889 1 723 2 372
Należności w tys. USD 492 077 277 037 226 700 236 742 228 885
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 154 100 93 592 75 296 73 572 71 631
Wskaźnik płynności szybkiej 6,06 4,94 6,10 5,67 4,95

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($438 990K + $3 167K + $492 077K) ÷ $154 100K
= 6,06


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Encore Wire Corp.
WIRE
6,06
AZZ Inc
AZZ
1,73