Unitedhealth Group Inc (UNH)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 15 254 000 13 361 000 12 587 000 12 682 000 12 301 000 12 293 000 11 867 000 12 027 000
Należności w tys. USD 30 450 000 30 731 000 31 157 000 30 865 000 28 082 000 28 232 000 27 217 000 27 526 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 89 237 000 100 935 000 88 698 000 88 170 000 78 292 000 79 575 000 76 557 000 80 641 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,51 0,44 0,49 0,49 0,52 0,51 0,51 0,49

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $15 254 000K + $30 450 000K) ÷ $89 237 000K
= 0,51


Analiza porównawcza

2022/Q4