Unitedhealth Group Inc (UNH)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 20 120 000 17 285 000 15 403 000 13 839 000 11 986 000
Kapitał własny w tys. USD 77 772 000 71 760 000 65 491 000 57 616 000 51 696 000
ROE 25,87% 24,09% 23,52% 24,02% 23,19%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $20 120 000K ÷ $77 772 000K
= 25,87%


Analiza porównawcza

2022