Unitedhealth Group Inc (UNH)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 324 162 000 287 597 000 257 141 000 242 155 000 226 247 000
Property, plant and equipment w tys. USD 10 128 000 8 969 000 8 626 000 8 704 000 8 458 000
Rotacja aktywów trwałych 32,01 32,07 29,81 27,82 26,75

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $324 162 000K ÷ $10 128 000K
= 32,01


Analiza porównawcza

2022