Unitedhealth Group Inc (UNH)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 58 263 000 54 513 000 42 383 000 38 648 000 36 808 000
Aktywa razem w tys. USD 273 720 000 245 705 000 212 206 000 197 289 000 173 889 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,21 0,22 0,20 0,20 0,21

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $58 263 000K ÷ $273 720 000K
= 0,21


Analiza porównawcza

2023