Unitedhealth Group Inc (UNH)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 15 254 000 12 301 000 11 393 000 10 187 000 9 576 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 89 237 000 78 292 000 72 420 000 61 782 000 53 209 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,17 0,16 0,16 0,16 0,18

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $15 254 000K) ÷ $89 237 000K
= 0,17


Analiza porównawcza

2022