Unitedhealth Group Inc (UNH)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 14 040 000 14 565 000 13 973 000 14 872 000 15 254 000 13 361 000 12 587 000 12 682 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 99 054 000 114 179 000 112 981 000 116 482 000 89 237 000 100 935 000 88 698 000 88 170 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,14 0,13 0,12 0,13 0,17 0,13 0,14 0,14

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $14 040 000K) ÷ $99 054 000K
= 0,14


Analiza porównawcza

2023/Q4