Unitedhealth Group Inc (UNH)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 15 254 000 13 361 000 12 587 000 12 682 000 12 301 000 12 293 000 11 867 000 12 027 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 89 237 000 100 935 000 88 698 000 88 170 000 78 292 000 79 575 000 76 557 000 80 641 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,17 0,13 0,14 0,14 0,16 0,15 0,16 0,15

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $15 254 000K) ÷ $89 237 000K
= 0,17


Analiza porównawcza

2022/Q4