Under Armour Inc (UAA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2024/Q3
(31 gru 2023)
2024/Q2
(30 wrz 2023)
2024/Q1
(30 cze 2023)
2023/Q4
(31 mar 2023)
2023/Q3
(31 gru 2022)
2023/Q2
(30 wrz 2022)
2023/Q1
(30 cze 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 040 090 655 866 703 591 711 910 849 546 853 652 1 049 410 1 669 450
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 287 153 266 825 264 704 297 563 348 734 356 244 302 644 286 422
Należności w tys. USD 691 546 805 197 695 455 759 860 700 544 789 087 693 636 569 014
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 466 180 1 283 100 1 464 210 1 356 890 1 502 130 1 473 260 1 458 680 1 450 180
Wskaźnik płynności szybkiej 1,38 1,35 1,14 1,30 1,26 1,36 1,40 1,74

2024/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 040 090K + $287 153K + $691 546K) ÷ $1 466 180K
= 1,38


Analiza porównawcza

2024/Q3