Under Armour Inc (UAA)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 mar 2023)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja zapasów 2,73 3,48 2,58 3,13
Rotacja należności 7,77 9,99 8,49 7,43
Rotacja zobowiązań 5,01 4,60 4,02 4,52
Rotacja kapitału pracującego 3,68 3,01 2,47 4,11

Średnia liczba dni

2023
(31 mar 2023)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni 133,50 104,95 141,29 116,45
Cykl należności dni 46,98 36,54 43,02 49,11
Cykl zobowiązań dni 72,80 79,33 90,83 80,68

Długoterminowe

2023
(31 mar 2023)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja aktywów trwałych 8,78 9,36 6,79 6,65
Rotacja aktywów razem 1,22 1,14 0,89 1,09