Under Armour Inc (UAA)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 3,48 2,58 3,13 2,80
Rotacja należności 9,99 8,49 7,43 7,96
Rotacja zobowiązań 4,60 4,02 4,52 5,09
Rotacja kapitału pracującego 3,01 2,47 4,11 4,06

Średnia liczba dni

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 104,95 141,29 116,45 130,44
Cykl należności dni 36,54 43,02 49,11 45,86
Cykl zobowiązań dni 79,33 90,83 80,68 71,76

Długoterminowe

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 9,36 6,79 6,65 6,28
Rotacja aktywów razem 1,14 0,89 1,09 1,22