Under Armour Inc (UAA)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 711 910 1 669 450 1 517 360 788 072
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 297 563 286 422 282 300 313 165
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 356 890 1 450 180 1 413 280 1 422 010
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,74 1,35 1,27 0,77

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($711 910K + $297 563K) ÷ $1 356 890K
= 0,74


Analiza porównawcza

2023