Under Armour Inc (UAA)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 254 300 2 821 970 2 314 570 2 796 600
Zobowiązania handlowe w tys. USD 649 116 613 307 575 954 618 194
Rotacja zobowiązań 5,01 4,60 4,02 4,52

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $3 254 300K ÷ $649 116K
= 5,01


Analiza porównawcza

2023