Under Armour Inc (UAA)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 959 590 3 336 300 3 222 980 2 702 210
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 356 890 1 450 180 1 413 280 1 422 010
Wskaźnik płynności bieżącej 2,18 2,30 2,28 1,90

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 959 590K ÷ $1 356 890K
= 2,18


Analiza porównawcza

2023