Under Armour Inc (UAA)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 360 060 -549 177 92 139 -46 302
Kapitał własny w tys. USD 2 088 990 1 675 990 2 150 090 2 016 870
ROE 17,24% -32,77% 4,29% -2,30%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $360 060K ÷ $2 088 990K
= 17,24%


Analiza porównawcza

2021