Under Armour Inc (UAA)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2024/Q1
(30 cze 2023)
2023/Q4
(31 mar 2023)
2023/Q3
(31 gru 2022)
2023/Q2
(30 wrz 2022)
2023/Q1
(30 cze 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 703 591 711 910 849 546 853 652 1 049 410 1 669 450 1 253 710 1 349 790
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 264 704 297 563 348 734 356 244 302 644 286 422 300 719 273 099
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 464 210 1 356 890 1 502 130 1 473 260 1 458 680 1 450 180 1 354 540 1 361 960
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,66 0,74 0,80 0,82 0,93 1,35 1,15 1,19

2024/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($703 591K + $264 704K) ÷ $1 464 210K
= 0,66


Analiza porównawcza

2024/Q1