Under Armour Inc (UAA)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022/Q1
(30 cze 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
2020/Q2
(30 cze 2020)
2020/Q1
(31 mar 2020)
2019/Q4
(31 gru 2019)
2019/Q3
(30 wrz 2019)
2019/Q2
(30 cze 2019)
Przychody ze sprzedaży 1 349 060 1 529 200 1 545 530 1 351 530 1 257 200 1 403 770 1 433 020 707 640 930 240 1 441 220 1 429 460 1 191 730
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 718 860 753 272 757 428 682 713 628 554 710 144 746 701 358 471 499 256 759 698 739 558 637 408
Zysk ze sprzedaży brutto 630 197 775 933 788 104 668 821 628 641 693 622 686 320 349 169 430 984 681 527 689 898 554 321
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 595 714 675 666 599 384 545 003 514 638 585 778 553 549 479 906 552 701 607 454 550 978 565 803
Zysk operacyjny 34 483 100 267 188 720 123 818 114 003 107 844 132 771 -130 737 -121 717 74 073 138 920 -11 482
Koszty odsetek netto 6 005 7 595 9 261 13 307 14 137 15 008 14 955 11 336 5 960 5 359 5 655 5 988
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 339 102 859 132 406 69 234 87 633 219 144 35 232 -186 032 -568 134 22 985 131 659 -23 089
Podatek dochodowy 5 657 -6 798 18 962 10 027 9 881 34 691 -3 714 -3 137 21 547 38 289 29 344 -5 740
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 7 682 109 657 113 444 59 207 77 752 184 453 38 946 -182 895 -589 681 -15 304 102 315 -17 349