Under Armour Inc (UAA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022/Q3
(31 gru 2022)
2022/Q2
(30 wrz 2022)
2022/Q1
(30 cze 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
2020/Q2
(30 cze 2020)
2020/Q1
(31 mar 2020)
2019/Q4
(31 gru 2019)
2019/Q3
(30 wrz 2019)
Zysk (strata) netto 121 617 86 925 7 682 109 657 113 444 59 207 77 752 184 453 38 946 -182 895 -589 681 -15 304 102 315
Amortyzacja 34 649 33 686 34 321 33 297 37 188 35 147 35 512 40 815 37 250 38 354 48 565 186 425 0
Zmiana stanu należności 700 544 789 087 693 636 569 014 735 779 639 176 696 287 527 340 806 916 568 430 668 409 708 714 843 495
Zmiana stanu zapasów 1 217 780 1 080 420 954 394 811 410 837 740 881 117 851 829 895 974 1 056 840 1 198 510 940 236 892 258 906 544
Zmiana stanu gotówki 849 546 853 652 1 049 410 1 669 450 1 253 710 1 349 790 1 348 740 1 517 360 865 609 1 079 410 959 318 788 072 416 603
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 76 898 -89 995 87 496 454 961 312 103 48 353 -150 588 462 571 59 703 57 302 -366 712 509 031 0
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -53 756 -58 117 -35 747 -12 099 -29 527 -19 668 -8 465 -20 652 -20 777 -19 364 -31 498 -145 802 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -53 756 -58 117 -747 -12 099 -29 160 -19 183 -7 904 44 142 -21 435 -20 211 -68 841 -147 113 0
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -74 271 -24 429 -24 359 -1 295 -166 878 -254 007 3 443 530 -249 884 87 255 598 952 137 070 0