TREX Co., Inc. (TREX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 4 644 4 226 3 916 12 325 5 885 16 648 115 188 141 053
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 7 130 9 593 11 077 11 126 17 471 22 751 22 155 24 746
Należności w tys. USD 200 909 281 618 316 706 122 036 89 929 178 978 201 643 151 502
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 182 306 322 797 447 765 290 599 180 675 138 823 143 020 88 702
Wskaźnik płynności szybkiej 1,17 0,92 0,74 0,50 0,63 1,57 2,37 3,58

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($4 644K + $7 130K + $200 909K) ÷ $182 306K
= 1,17


Analiza porównawcza

2023/Q3

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
TREX Co., Inc.
TREX
1,17
UFP Industries Inc
UFPI
2,92