TREX Co., Inc. (TREX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 16 648 115 188 141 053 54 042 5 470 8 221 121 701 20 081
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 22 751 22 155 24 746 9 688 8 854 7 927 17 487 6 707
Należności w tys. USD 178 978 201 643 151 502 275 654 285 395 318 922 114 571 264 531
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 138 823 143 020 88 702 156 008 171 556 235 625 106 353 110 109
Wskaźnik płynności szybkiej 1,57 2,37 3,58 2,18 1,75 1,42 2,39 2,65

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($16 648K + $22 751K + $178 978K) ÷ $138 823K
= 1,57


Analiza porównawcza

2022/Q2

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
TREX Co., Inc.
TREX
1,57
UFP Industries Inc
UFPI
1,54