TREX Co., Inc. (TREX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 959 12 325 141 053 121 701 148 833
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 12 459 11 126 24 746 17 487 17 128
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 91 062 290 599 88 702 106 353 78 670
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,16 0,08 1,87 1,31 2,11

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 959K + $12 459K) ÷ $91 062K
= 0,16


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
TREX Co., Inc.
TREX
0,16
UFP Industries Inc
UFPI
2,10