TREX Co., Inc. (TREX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 141 053 121 701 148 833 105 699 30 514
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 24 746 17 487 17 128 15 091 14 648
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 88 702 106 353 78 670 92 775 62 509
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,87 1,31 2,11 1,30 0,72

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($141 053K + $24 746K) ÷ $88 702K
= 1,87


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
TREX Co., Inc.
TREX
1,87
UFP Industries Inc
UFPI
0,47