TREX Co., Inc. (TREX)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja zapasów 8,79 7,64 7,82 6,74 9,32
Rotacja należności 7,90 7,69 9,19 7,47 8,18
Rotacja zobowiązań 29,62 13,50 28,82 12,53 32,33
Rotacja kapitału pracującego 3,83 4,08 3,32 3,86 6,55

Średnia liczba dni

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni 41,51 47,77 46,67 54,19 39,16
Cykl należności dni 46,20 47,48 39,73 48,88 44,64
Cykl zobowiązań dni 12,32 27,04 12,66 29,14 11,29

Długoterminowe

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja aktywów trwałych 2,60 2,62 4,35 5,84 5,48
Rotacja aktywów razem 1,30 1,14 1,26 1,47 1,73