TREX Co., Inc. (TREX)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja zapasów 6,00 4,97 8,79 7,64 7,82
Rotacja należności 21,57 9,06 7,90 7,69 9,19
Rotacja zobowiązań 26,81 35,22 29,62 13,50 28,82
Rotacja kapitału pracującego 13,48 3,83 4,08 3,32

Średnia liczba dni

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni 60,84 73,49 41,51 47,77 46,67
Cykl należności dni 16,92 40,27 46,20 47,48 39,73
Cykl zobowiązań dni 13,61 10,36 12,32 27,04 12,66

Długoterminowe

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja aktywów trwałych 1,54 1,87 2,60 2,62 4,35
Rotacja aktywów razem 1,17 1,18 1,30 1,14 1,26