TREX Co., Inc. (TREX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 12 325 141 053 121 701 148 833 105 699
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 11 126 24 746 17 487 17 128 15 091
Należności w tys. USD 122 036 151 502 114 571 81 137 91 634
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 290 599 88 702 106 353 78 670 92 775
Wskaźnik płynności szybkiej 0,50 3,58 2,39 3,14 2,29

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($12 325K + $11 126K + $122 036K) ÷ $290 599K
= 0,50


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
TREX Co., Inc.
TREX
0,50
UFP Industries Inc
UFPI
2,11