TREX Co., Inc. (TREX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 141 053 121 701 148 833 105 699 30 514
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 24 746 17 487 17 128 15 091 14 648
Należności w tys. USD 151 502 114 571 81 137 91 634 69 112
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 88 702 106 353 78 670 92 775 62 509
Wskaźnik płynności szybkiej 3,58 2,39 3,14 2,29 1,83

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($141 053K + $24 746K + $151 502K) ÷ $88 702K
= 3,58


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
TREX Co., Inc.
TREX
3,58
UFP Industries Inc
UFPI
1,42