TREX Co., Inc. (TREX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 959 12 325 141 053 121 701 148 833
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 12 459 11 126 24 746 17 487 17 128
Należności w tys. USD 50 747 122 036 151 502 114 571 81 137
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 91 062 290 599 88 702 106 353 78 670
Wskaźnik płynności szybkiej 0,72 0,50 3,58 2,39 3,14

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 959K + $12 459K + $50 747K) ÷ $91 062K
= 0,72


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
TREX Co., Inc.
TREX
0,72
UFP Industries Inc
UFPI
3,12