TREX Co., Inc. (TREX)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Rotacja zapasów 5,02 4,97 5,76 8,19 8,06 8,79 9,32 8,10
Rotacja należności 3,17 9,06 13,54 7,63 6,40 7,90 4,07 3,56
Rotacja zobowiązań 27,75 35,22 34,79 14,29 12,82 29,62 15,12 14,59
Rotacja kapitału pracującego 85,81 18,82 7,57 4,39 3,83 4,36 4,95

Średnia liczba dni

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Cykl zapasów dni 72,65 73,49 63,35 44,54 45,30 41,51 39,15 45,07
Cykl należności dni 114,96 40,27 26,95 47,85 57,03 46,20 89,73 102,44
Cykl zobowiązań dni 13,15 10,36 10,49 25,53 28,47 12,32 24,14 25,02

Długoterminowe

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Rotacja aktywów trwałych 1,63 1,87 2,27 2,70 2,73 2,60 2,64 2,51
Rotacja aktywów razem 0,89 1,18 1,45 1,54 1,33 1,30 1,18 1,13