TREX Co., Inc. (TREX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 16 648 115 188 141 053 54 042 5 470 8 221 121 701 20 081
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 22 751 22 155 24 746 9 688 8 854 7 927 17 487 6 707
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 138 823 143 020 88 702 156 008 171 556 235 625 106 353 110 109
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,28 0,96 1,87 0,41 0,08 0,07 1,31 0,24

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($16 648K + $22 751K) ÷ $138 823K
= 0,28


Analiza porównawcza

2022/Q2

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
TREX Co., Inc.
TREX
0,28
UFP Industries Inc
UFPI
0,25