Taylor Morrison Home Corp. (TMHC)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 052 800 663 026 243 439 254 652 206 364
Kapitał własny w tys. USD 4 630 330 3 925 850 3 504 540 2 537 710 2 415 190
ROE 22,74% 16,89% 6,95% 10,03% 8,54%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $1 052 800K ÷ $4 630 330K
= 22,74%


Analiza porównawcza

2022