Taylor Morrison Home Corp. (TMHC)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 1,14 1,08 0,95 0,99 0,88
Rotacja należności 42,95 49,72 63,69 67,60 48,82
Rotacja zobowiązań 22,73 23,50 23,65 23,93 23,02
Rotacja kapitału pracującego 1,48 1,31 1,17 1,20 1,09

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 319,67 337,17 382,75 369,50 416,40
Cykl należności dni 8,50 7,34 5,73 5,40 7,48
Cykl zobowiązań dni 16,06 15,53 15,44 15,25 15,86

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 40,64 48,34 62,59 55,46 48,74
Rotacja aktywów razem 0,97 0,86 0,79 0,91 0,80