Taylor Morrison Home Corp. (TMHC)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 052 800 663 026 243 439 254 652 206 364
Aktywa razem w tys. USD 8 470 720 8 727 780 7 738 000 5 245 690 5 264 440
ROA 12,43% 7,60% 3,15% 4,85% 3,92%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $1 052 800K ÷ $8 470 720K
= 12,43%


Analiza porównawcza

2022