Taylor Morrison Home Corp. (TMHC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 724 488 832 821 532 843 326 437 329 645
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 530 991 626 345 320 047 272 366 280 122
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 272 280 1 391 960 1 052 450 703 312 783 704
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,99 1,05 0,81 0,85 0,78

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($724 488K + $530 991K) ÷ $1 272 280K
= 0,99


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Taylor Morrison Home Corp.
TMHC
0,99
Lennar Corp.
LEN
1,22
NVR Inc.
NVR
1,32
PulteGroup Inc
PHM
0,55
Tri Pointe Homes Inc.
TPH
2,24