Sotera Health Co (SHC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 262 700 647 948 395 214 163 975 139 564 121 440 106 917
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 81 995 80 928 80 995 81 673 81 173 83 956 71 923
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 200 330 600 149 791 567 140 031 142 021 143 851 161 161
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,72 1,21 0,60 1,75 1,55 1,43 1,11

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($262 700K + $81 995K) ÷ $200 330K
= 1,72


Analiza porównawcza

2023/Q2

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Sotera Health Co
SHC
1,72
Neogenomics Inc.
NEO
4,58