Sotera Health Co (SHC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 395 214 106 917 102 447 62 863
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 80 995 71 923 64 964 52 644
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 791 567 161 161 140 598 123 990
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,60 1,11 1,19 0,93

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($395 214K + $80 995K) ÷ $791 567K
= 0,60


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Sotera Health Co
SHC
0,60
Neogenomics Inc.
NEO
5,13