Sotera Health Co (SHC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 645 010 345 961 315 015 252 354
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 791 567 161 161 140 598 123 990
Wskaźnik płynności bieżącej 0,81 2,15 2,24 2,04

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $645 010K ÷ $791 567K
= 0,81


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Sotera Health Co
SHC
0,81
Neogenomics Inc.
NEO
6,73