Sotera Health Co (SHC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 003 690 931 478 818 158 778 327
Aktywa razem w tys. USD 3 117 700 2 789 500 2 761 280 2 580 670
Rotacja aktywów razem 0,32 0,33 0,30 0,30

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 003 690K ÷ $3 117 700K
= 0,32


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
Sotera Health Co
SHC
0,32
Neogenomics Inc.
NEO
0,29