Sotera Health Co (SHC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Przychody ze sprzedaży 220 590 251 590 248 704 266 639 236 754 241 249 226 164 251 917 212 148
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 109 087 109 870 112 691 116 243 107 879 107 296 100 578 108 156 96 776
Zysk ze sprzedaży brutto 111 503 141 720 136 013 150 396 128 875 133 953 125 586 143 761 115 372
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 61 910 65 949 57 091 63 132 59 542 51 827 44 038 49 828 52 465
Zysk operacyjny 33 366 60 168 63 195 71 495 53 492 66 426 65 671 78 272 46 364
Koszty odsetek netto 28 870 32 269 23 427 14 044 10 404 15 607 18 140 19 163 21 282
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 402 -378 502 42 016 48 108 45 267 58 734 41 103 61 797 14 082
Podatek dochodowy 2 560 -58 783 16 926 17 690 14 626 22 737 13 659 19 182 3 017
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0 16 223
Zysk (strata) netto 2 824 -318 850 24 867 30 110 30 303 36 914 27 101 42 025 10 842