Sealed Air Corp. (SEE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 281 300 285 100 303 100 456 100 248 800 281 200 278 200 561 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 393 700 390 500 193 800 57 500 66 100 64 400 49 700 50 100
Należności w tys. USD 612 600 598 400 608 500 736 900 753 900 732 800 775 400 732 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 719 900 1 850 000 1 732 800 2 081 800 1 877 000 1 505 400 1 482 900 2 007 300
Wskaźnik płynności szybkiej 0,75 0,69 0,64 0,60 0,57 0,72 0,74 0,67

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($281 300K + $393 700K + $612 600K) ÷ $1 719 900K
= 0,75


Analiza porównawcza

2023/Q3

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Sealed Air Corp.
SEE
0,75
Avery Dennison Corp.
AVY
0,68