Sealed Air Corp. (SEE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 5 641 900 5 533 800 4 903 200 4 791 100 4 732 700 4 461 600
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 869 000 3 852 900 3 293 900 3 226 300 3 230 600 3 044 400
Zysk ze sprzedaży brutto 1 772 900 1 680 900 1 609 300 1 564 800 1 502 100 1 417 200
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 786 200 772 400 772 700 915 500 782 300 796 000
Zysk operacyjny 950 600 869 700 799 100 620 400 704 100 608 100
Koszty odsetek netto 162 300 167 800 174 400 184 100 177 900 184 200
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 729 300 716 200 626 200 370 300 457 800 393 300
Podatek dochodowy 238 000 225 000 142 100 76 600 307 500 330 500
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 491 600 506 800 502 700 262 500 192 200 810 000