Sealed Air Corp. (SEE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 5 533 800 4 903 200 4 791 100 4 732 700 4 461 600
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 852 900 3 293 900 3 226 300 3 230 600 3 044 400
Zysk ze sprzedaży brutto 1 680 900 1 609 300 1 564 800 1 502 100 1 417 200
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 772 400 772 700 915 500 782 300 796 000
Zysk operacyjny 869 700 799 100 620 400 704 100 608 100
Koszty odsetek netto 167 800 174 400 184 100 177 900 184 200
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 716 200 626 200 370 300 457 800 393 300
Podatek dochodowy 225 000 142 100 76 600 307 500 330 500
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 506 800 502 700 262 500 192 200 810 000