Sealed Air Corp. (SEE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 561 000 548 700 262 400 271 700 594 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 50 100 54 100 58 900 124 500 33 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 007 300 1 367 400 1 436 200 1 488 600 1 378 200
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,30 0,44 0,22 0,27 0,46

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($561 000K + $50 100K) ÷ $2 007 300K
= 0,30


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Sealed Air Corp.
SEE
0,30
Avery Dennison Corp.
AVY
0,16