Sealed Air Corp. (SEE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 456 100 561 000 548 700 262 400 271 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 57 500 50 100 54 100 58 900 124 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 081 800 2 007 300 1 367 400 1 436 200 1 488 600
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,25 0,30 0,44 0,22 0,27

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($456 100K + $57 500K) ÷ $2 081 800K
= 0,25


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Sealed Air Corp.
SEE
0,25
Avery Dennison Corp.
AVY
0,17