Sealed Air Corp. (SEE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 285 100 303 100 456 100 248 800 281 200 278 200 561 000 393 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 390 500 193 800 57 500 66 100 64 400 49 700 50 100 66 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 850 000 1 732 800 2 081 800 1 877 000 1 505 400 1 482 900 2 007 300 1 925 400
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,37 0,29 0,25 0,17 0,23 0,22 0,30 0,24

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($285 100K + $390 500K) ÷ $1 850 000K
= 0,37


Analiza porównawcza

2023/Q2

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Sealed Air Corp.
SEE
0,37
Avery Dennison Corp.
AVY
0,17