Sealed Air Corp. (SEE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 456 100 561 000 548 700 262 400 271 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 57 500 50 100 54 100 58 900 124 500
Należności w tys. USD 736 900 732 800 681 700 669 600 613 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 081 800 2 007 300 1 367 400 1 436 200 1 488 600
Wskaźnik płynności szybkiej 0,60 0,67 0,94 0,69 0,68

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($456 100K + $57 500K + $736 900K) ÷ $2 081 800K
= 0,60


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Sealed Air Corp.
SEE
0,60
Avery Dennison Corp.
AVY
0,63