Sealed Air Corp. (SEE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 561 000 548 700 262 400 271 700 594 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 50 100 54 100 58 900 124 500 33 900
Należności w tys. USD 732 800 681 700 669 600 613 100 727 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 007 300 1 367 400 1 436 200 1 488 600 1 378 200
Wskaźnik płynności szybkiej 0,67 0,94 0,69 0,68 0,98

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($561 000K + $50 100K + $732 800K) ÷ $2 007 300K
= 0,67


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Sealed Air Corp.
SEE
0,67
Avery Dennison Corp.
AVY
0,72