Sealed Air Corp. (SEE)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 4,47 5,31 5,52 5,66 5,93
Rotacja należności 7,66 7,55 7,19 7,16 7,72
Rotacja zobowiązań 4,47 4,01 4,37 4,37 4,22
Rotacja kapitału pracującego 161,20 88,83 9,54 37,49 71,49

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 81,73 68,75 66,12 64,52 61,56
Cykl należności dni 47,67 48,33 50,75 51,01 47,28
Cykl zobowiązań dni 81,66 90,94 83,57 83,55 86,43

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 4,42 4,49 4,12 4,20 4,57
Rotacja aktywów razem 0,91 0,89 0,81 0,83 0,94