Scholastic Corp. (SCHL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 224 500 316 600 366 500 393 800 334 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 47 000 68 100 47 200 41 100 52 700
Należności w tys. USD 286 900 326 200 344 900 329 800 250 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 602 300 619 700 695 500 501 500 541 500
Wskaźnik płynności szybkiej 0,93 1,15 1,09 1,52 1,18

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($224 500K + $47 000K + $286 900K) ÷ $602 300K
= 0,93


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Scholastic Corp.
SCHL
0,93
John Wiley & Sons Inc.
WLY
0,57
New York Times Co.
NYT
1,15