Scholastic Corp. (SCHL)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 892 900 996 000 1 028 300 1 035 300 960 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 602 300 619 700 695 500 501 500 541 500
Wskaźnik płynności bieżącej 1,48 1,61 1,48 2,06 1,77

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $892 900K ÷ $602 300K
= 1,48


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Scholastic Corp.
SCHL
1,48
John Wiley & Sons Inc.
WLY
0,60
New York Times Co.
NYT
1,15