Scholastic Corp. (SCHL)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 224 500 316 600 366 500 393 800 334 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 47 000 68 100 47 200 41 100 52 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 602 300 619 700 695 500 501 500 541 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,45 0,62 0,59 0,87 0,71

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($224 500K + $47 000K) ÷ $602 300K
= 0,45


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Scholastic Corp.
SCHL
0,45
John Wiley & Sons Inc.
WLY
0,22
New York Times Co.
NYT
0,77