Scholastic Corp. (SCHL)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 704 000 1 642 900 1 300 300 1 487 100 1 653 900
Property, plant and equipment w tys. USD 521 400 517 000 556 900 576 900 577 700
Rotacja aktywów trwałych 3,27 3,18 2,33 2,58 2,86

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 704 000K ÷ $521 400K
= 3,27


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów trwałych
Scholastic Corp.
SCHL
3,27
John Wiley & Sons Inc.
WLY
8,17
New York Times Co.
NYT
4,17