Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 137 553 42 735 19 636 48 264 235 048 191 284 216 682 214 144
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 67 909 68 287 74 714 61 704 135 240 54 074 60 929 57 828
Należności w tys. USD 565 919 546 711 473 340 377 639 712 300 263 250 196 726 181 261
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 550 966 459 996 448 421 396 180 871 706 338 849 293 482 272 260
Wskaźnik płynności szybkiej 1,40 1,43 1,27 1,23 1,24 1,50 1,62 1,66

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($137 553K + $67 909K + $565 919K) ÷ $550 966K
= 1,40


Analiza porównawcza

2022/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN
1,40
Helmerich & Payne, Inc.
HP
2,01
Nabors Industries Ltd
NBR
1,46