Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 137 553 117 524 224 915 174 185 245 029
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 67 909 67 620 55 314 75 177 76 662
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 550 966 435 853 273 722 400 602 526 316
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,37 0,42 1,02 0,62 0,61

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($137 553K + $67 909K) ÷ $550 966K
= 0,37


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN
0,37
Helmerich & Payne, Inc.
HP
1,05
Nabors Industries Ltd
NBR
0,91
Valaris Ltd
VAL
1,73