Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 146 460 2 647 590 1 357 080 1 124 250 2 470 680
Property, plant and equipment w tys. USD 3 340 410 2 260 580 2 331 760 2 761 040 3 306 680
Rotacja aktywów trwałych 1,24 1,17 0,58 0,41 0,75

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $4 146 460K ÷ $3 340 410K
= 1,24


Analiza porównawcza

2023