Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 246 292 154 658 -654 545 -803 692 -425 703
Kapitał własny w tys. USD 4 812 290 1 665 520 1 609 490 2 016 060 2 833 620
ROE 5,12% 9,29% -40,67% -39,86% -15,02%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $246 292K ÷ $4 812 290K
= 5,12%


Analiza porównawcza

2023