NextEra Energy Inc (NEE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 508 000 2 861 000 1 477 000 639 000 692 000 884 000 1 462 000 1 105 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 263 000 4 698 000 3 634 000 2 980 000 3 278 000 2 179 000 1 885 000 1 751 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 27 793 000 26 821 000 22 423 000 17 437 000 20 456 000 16 818 000 15 783 000 15 558 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,21 0,28 0,23 0,21 0,19 0,18 0,21 0,18

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 508 000K + $3 263 000K) ÷ $27 793 000K
= 0,21


Analiza porównawcza

2022/Q3