NextEra Energy Inc (NEE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 601 000 639 000 1 105 000 600 000 638 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 862 000 2 980 000 1 751 000 2 673 000 1 563 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 26 695 000 17 437 000 15 558 000 13 853 000 17 563 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,24 0,21 0,18 0,24 0,13

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 601 000K + $4 862 000K) ÷ $26 695 000K
= 0,24


Analiza porównawcza

2022