NextEra Energy Inc (NEE)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 20 956 000 17 069 000 17 997 000 19 204 000 16 727 000
Aktywa razem w tys. USD 158 935 000 140 912 000 127 684 000 117 691 000 103 702 000
Rotacja aktywów razem 0,13 0,12 0,14 0,16 0,16

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $20 956 000K ÷ $158 935 000K
= 0,13


Analiza porównawcza

2022